Cancel Animation

Last Hit và Deny luôn là vấn đề mà các Newbiee đau đầu: Last hit nhiều nhất có thể để đảm bảo lượng gold và exp đồng thời Deny bất cứ con creep nào khi có cơ hội để hạn chế đối phương. Cancel Animation cũng là 1 trong những kỹ thuật cần có của 1 player DOTA 2 để farm...

Sau đây là một video hướng dẫn các bạn tập Cancel Animation trong Dota 2 :


Viết bình luận